ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

 П Л Е Н У М

 ПОСТАНОВА

5 грудня 2011 року № 4

Про виконання угоди між управлінням освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації та

Чернігівською обласноюорганізацією Профспілки працівників

освіти і науки України за 2005-2011 роки та

схвалення проекту нової угоди на 2012-2015 роки

Заслухавши і обговоривши за участі начальників відділів та управлінь освіти інформації обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації «Про виконання угоди між управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України за 2005-2011 роки та схвалення нової угоди на 2012-2015 роки », учасники пленуму наголошують на необхідності подальшого розвитку соціального партнерства, яке є найбільш дієвим механізмом забезпечення координації дій органів державної влади різних рівнів, органів місцевого самоврядування, Профспілки та безпосередньо навчальних закладів.

Колдоговірним процесом в області охоплено 34 636 працівників закладів і установ освіти. Це склало 99, 72% від усіх працюючих, що більше ніж у 2005 році на 3,4 % . Угоди укладені в усіх районах і містах області. Із 972 закладів освіти, де є первинні організації, колективні договори укладені в 956, не укладені колдоговори в 16 установах.

Щодо положень обласної Угоди, то вони, в основному, виконані. Майже в усіх територіальних угодах, колективних договорах були відображені відповідні норми і положення обласної Угоди, які теж виконувалися.

На користь соціального діалогу свідчать позитивні здобутки, досягнуті в ході реалізації положень Угоди. За останні чотири роки дії обласної Угоди, територіальних угод і колективних договорів сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей на підставі колективних договорів і угод , склала більше 13 млн. грн.

Стан виконання Угоди заслуховувався на пленумах та засіданнях президії комітету обласної організації. Щорічно на засіданнях президії, крім планових, розглядалися питання щодо соціально-правового захисту. Обком профспілки надсилав звернення і пропозиції до органів виконавчої влади щодо посилення соціальної захищеності працівників освіти. Протягом двох останніх років було надіслано більше 60 звернень до різних інстанцій, що стосувалися питання рівня оплати праці працівників галузі, недопущення звуження трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників, студентів тощо.

Від імені президії, пленуму комітету обласної організації були надіслані звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань обсягу видатків на освіту, оплати праці працівників.

В області не зареєстровано жодного колективного трудового спору, пов»язаного з невиконанням положень, включених до обласної та територіальних угод, колективних договорів.

Дії сторін Угоди, які спрямовані на розв»язання спірних питань шляхом взаємних переговорів, упереджують виникнення колективних трудових спорів. За ініціативи обкому Профспілки було проведено зустріч керівників організаційних ланок обласної організації із заступниками голів Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівської обласної ради з метою вирішення ряду питань, які стосувалися оплати праці працівників та виконання нормативних документів у закладах освіти області.

За ініціативи профспілкової сторони у жовтні 2011 року було проведено зустріч членів Президії Федерації профспілкових організацій області з головою облдержадміністрації В.М. Хоменком. Результатом цієї зустрічі стало доручення голови облдержадміністрації головам райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міст області щодо дотримання бюджетного нормативу забезпеченості видатків на освіту при формуванні місцевих бюджетів на 2012 рік, забезпечення видатків на щорічну грошову винагороду, на оплату витрат, пов»язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників (добові, проїзд, проживання), регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників.

Разом з тим, забезпечити ряд положень Угоди не вдалося. Недостатній рівень фінансування галузі зумовлює труднощі з реалізацією низки положень Угоди на місцях. Порушуються житлово – побутові гарантії сільським педагогам, не скрізь вирішене питання підвозу педпрацівників, не здійснюється комплекс заходів щодо охорони праці, що передбачає виділення з бюджетів усіх рівнів не менше 0,2% від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Брак коштів унеможливлює атестацію робочих місць, забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям. Не в повній мірі забезпечується виплата педагогам грошової винагороди за сумлінну працю.

Практично не виконується норма Угоди, якою передбачено виплату відрахувань первинним профспілковим організаціям коштів відповідно до ст.44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».

Мають місце проблеми, пов»язані з погодженням документів профспілковою стороною.

Враховуючи зазначене, пленум підтримує пропозиції робочої групи Профспілки для ведення колективних переговорів щодо включення до обласної Угоди на 2012-2015 роки відповідних положень, виконання яких не вдалося забезпечити. Зважаючи на актуальність частини положень чинної угоди, пленум вважає за необхідне включити їх до угоди на наступний термін. Пленум схвально оцінює включення до угоди положень, зумовлених поставленими на сьогоднішній день перед галуззю освіти проблемами.

Пленум комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

 1. Інформації Матвеєвої Т.А – голови обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та Заліського А.А. – начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації «Про виконання угоди між управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та Чернігівською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України за 2005-2011 роки та схвалення нової угоди на 2012-2015 роки» взяти до відома.

2. Вважати виконання норм і положень обласної Угоди за 2005 – 2011 роки між управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації та обкомом Профспілки працівників освіти і науки України в цілому задовільним.

3. Схвалити проект Угоди між управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації і Чернігівською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2012-2015 роки.

4. Доручити Матвеєвій Т.А. – голові обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України підписати Угоду на 2012-2015 роки від профспілкової Сторони.

5. Забезпечити подання Угоди на 2012-2015 роки на повідомну реєстрацію.

6. Організаційним ланкам Профспілки спільно з управліннями освітою, керівниками закладів та установ освіти до 1 березня 2012 року переглянути укладені або забезпечити укладання нових угод, колективних договорів відповідно до положень Галузевої, обласної Угод та їх виконання.

7. Комітету обласної організації, його президії:

7.1. Посилити контроль за виконанням зобов’язань обласної та регіональних угод, колективних договорів, законодавчих актів і нормативних документів з питань трудових та соціально-економічних прав та гарантій членів профспілки. З цією метою щорічно планувати вивчення роботи відділів освіти, райкомів та міськкомів профспілки, керівників установ та закладів, первинних профспілкових організацій по виконанню угод та колективних договорів і розглядати дане питання на засіданні президії комітету.

7.2. Надати практичну допомогу районним, міським організаціям профспілки, первинним профспілковим організаціям у веденні переговорів, укладенні колективних договорів згідно з діючим законодавством та включенням до них положень Галузевої угоди.

7.3. Проводити юридичну експертизу територіальних угод та колективних договорів вищих навчальних закладів, ПТНЗ.

7.4. Сприяти організації навчання представників сторін обласної , регіональних Угод з питань колективно-договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин, здійснювати його методичне забезпечення. Розширювати обмін досвідом роботи щодо практики укладання Угод, колективних договорів, їх виконання.

8. Територіальним організаціям профспілки, первинним організаціям вузів:

8.1.Вжити заходів для обов’язкового укладання колективних договорів у кожному освітньому закладі області. Забезпечити схвалення колективних договорів і змін до них на загальних зборах трудових колективів.

8.2. Вести реєстр укладених колективних договорів, стежити за їх відповідністю нормам Галузевої, обласної та територіальної угод.

8.3. Щорічно вивчати та розглядати на засіданнях виборних органів стан укладання, виконання колективних договорів у закладах освіти.

8.4. Вимагати від роботодавців дотримуватися положень законодавства, обласної і районних (міських) угод, колективних договорів. Відповідно до ст.15 Закону України «Про колективні договори і угоди» домагатися звітів начальників управлінь, відділів та керівників закладів освіти про виконання угод, колективних договорів на спільних засіданнях колегій та виборних профспілкових органів, зборах трудових колективів.

8.5. Забезпечити організаційну та методичну допомогу первинним профспілковим організаціям у проведенні колдоговірної роботи.

8.6. До укладання колективних договорів в дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах, які фінансуються з міських, сільських, селищних бюджетів, залучати місцеві ради та погоджувати з ними зміст колдоговорів.

 Голова                                                                        Т.А.Матвеєва

 

Доповідь на пленумі голови Чернігівської обласної організації Профспілки  працівників освіти і науки України

Шановні члени комітету, запрошені!

У нинішніх соціально-економічних умовах велике значення мають узгоджені і зацікавлені спільні дії Профспілки та органів державної влади різних рівнів, місцевого самоврядування і безпосередньо самих освітніх закладів.

Враховуючи це, комітет обласної організації реалізує свої основні статутні цілі і завдання щодо захисту соціально-трудових, професійних прав та інтересів працівників освіти і студентів в першу чергу через механізм соціального партнерства, який складається у нас в області з обласної Угоди, угод, які укладені на рівні районів, міст, колективних договорів освітніх закладів. Галузева, обласна Угоди, колективні договори стають все більш вагомими мотиваційними факторами перебування працівників у Профспілці.

Колдоговірним процесом в області охоплено 34 636 працівників закладів і установ освіти. Це склало 99, 72% від усіх працюючих, що більше ніж у 2005 році на 3,4 % . Угоди укладені в усіх районах і містах області. Із 972 закладів освіти, де є первинні організації, колективні договори укладені в 956, не укладені колдоговори в 16 установах. Проблемою залишається укладення колективних договорів у деяких дошкільних навчальних закладах, які не мають статусу юридичної особи, а є структурними підрозділами сільських рад.

Стан виконання угоди обговорювався на пленумах комітету обласної організації за участі сторін, які її підписали. Профспілковою стороною вживалися заходи для вирішення спірних питань шляхом взаємних переговорів з представниками всіх гілок влади.

Щодо положень обласної Угоди, то вони, в основному, виконані. Майже в усіх територіальних угодах, колективних договорах були врахововані норми Генеральної, галузевої, та обласної Угод, які теж виконувалися і у більшості випадків сторони щорічно звітувалися про їх виконання.

На користь соціального діалогу свідчать позитивні здобутки, досягнуті в ході реалізації положень Угоди. За останні чотири роки дії обласної Угоди, територіальних угод і колективних договорів сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей на підставі колективних договорів і угод , склала більше 13 млн. грн.

Розділ «Зайнятість», який рішенням пленуму комітету обласної організації у травні 2007 року було викладено у новій редакції, дав змогу не допускати в навчальних закладах масових вивільнень працюючих і не допускати економічно і соціально необгрунтованого реформування системи освіти області.

Наказом управління освіти і науки облдержадміністрації затверджено мережу опорних навчальних закладів і затверджено регіональний план оптимізації загальноосвітніх навчальних закладів області. Зокрема, заходами у 2010-2011 навчальному році передбачалась реорганізація 23 і ліквідація 31 ЗНЗ, у 2011-2012 навчальну році – реорганізація 17 і ліквідація 19 ЗНЗ.

Профспілковою стороною вжиті наступні заходи:

1) внесені зміни і доповнення до колективних договорів і угод щодо захисту прав працівників в процесі оптимізації мережі;

2) проводиться роз’яснювальна робота серед членів профспілки щодо шляхів збереження їх закладів, зокрема, необхідності роботи колективу з батьківським контингентом та депутатським корпусом;

3) видано у 2009 і перевидано згідно змін у законодавстві у 2011 році інформаційний вісник «Захист працівників при звільненні у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП)».

Проте інколи роботодавцем застосовується прихований спосіб закриття навчальних закладів як перехід всіх дітей за заявами батьків до інших шкіл. У результаті юридично навчальний заклад залишається, а фактично припиняє свою роботу.

Оптимізація стосується лише загальноосвітніх навчальних закладів. Випадків закриття позашкільних навчальних закладів не було. Мережа дошкільних навчальних закладів постійно розширюється. За 9 місяців 2011 року кількість дошкільних навчальних закладів збільшилася на 20 за рахунок відновлення діяльності раніше закритих, перепрофілювання вивільнених приміщень загальноосвітніх шкіл у дошкільні дитячі заклади, створення навчально-виховних комплексів, розпочали діяльність 19 додаткових груп.

Ліквідації і реорганізації навчальних закладів серед навчального року не відбувається. Скорочення чисельності і штату працівників зумовлюються лише зменшенням кількості дітей та класів і здійснюється лише після закінчення навчального року.

Вивчення обкомом профспілки практики прийняття рішень щодо ліквідації та реорганізації навчальних закладів по інших районах свідчить про відсутність єдиного підходу до вирішення цього питання в області (рішення приймаються як районними радами, так і райдержадміністраціями, а згода громади дається як сходом села, так і сільською радою).

Виходячи з викладеного, постає питання чи є прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію комунальних загальноосвітніх навчальних закладів виключною компетенцією районних рад і яким чином повинна даватись згода територіальних громад на ліквідацію чи реорганізацію комунальних загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості. У зв»язку з цим обком профспілки звернувся за роз»ясненням до обласної ради.

На виконання положень розділу Угоди щодо регулювання виробничих, трудових відносин, режиму праці і відпочинку обком профспілки вживав заходи для забезпечення організаційних ланок Профспілки нормативними документами з питань трудового законодавства, систематично проводив аналіз соціально-економічного стану працівників галузі. Щороку на засіданнях президії крім планових розглядалися питання щодо соціально-правового захисту. Обком профспілки надсилав звернення і пропозиції до органів виконавчої влади щодо посилення соціальної захищеності працівників освіти. Протягом двох останніх років було надіслано більше 60 звернень до різних інстанцій, що стосувалися питання рівня оплати праці працівників галузі, недопущення звуження трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників, студентів тощо. На більшість із них отримані відповіді.

У березні 2011 року за ініціативи Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України відбулась зустріч профспілкової сторони з заступником голови облдержадміністрації Тканком В.М., заступником голови обласної ради Мельничуком В.В., начальником головного фінансового управління облдержадміністрації Дудком В.В., начальником управління освіти і науки облдержадміністрації Заліським А.А. Профспілковим активом підняті проблемні питання фінансування галузі, невиконання роботодавцями вимог нормативно-правових актів. За наслідками зустрічі досягнуто домовленостей щодо питань, вирішення яких належить до компетенції місцевих органів влади (недопущення відправлення у відпустки без збереження заробітної плати, приведення штатних розписів дошкільних навчальних закладів Менського і Талалаївського районів у відповідність із Типовими штатами тощо).

За ініціативи профспілкової сторони у жовтні 2011 року було проведено зустріч членів Президії Федерації профспілкових організацій області з головою облдержадміністрації В.М. Хоменком. Результатом цієї зустрічі стало доручення голови облдержадміністрації головам райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міст області щодо дотримання бюджетного нормативу забезпеченості видатків на освіту при формуванні місцевих бюджетів на 2012 рік, забезпечення видатків на щорічну грошову винагороду, на оплату витрат, пов»язаних з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників(добові, проїзд, проживання), регулярного безкоштовного підвезення педагогічних працівників.

Забезпеченню дотримання норм чинного трудового законодавства сприяють організовані обкомом профспілки, організаційними ланками перевірки стану цієї роботи, юридичні консультації. Обласний комітет надає правову допомогу членам профспілки. Тільки у 2010 році юрисконсультом обласної організації було надано 500 консультацій членам Профспілки. Із них 276 – членам Профспілки, 218 – профспілковим організаціям.

Реалізація положень розділу «Нормування і оплата праці» профспілкова сторона розглядає як одне із пріоритетних завдань у своїй діяльності. Обком Профспілки систематично здійснює моніторинг рівня заробітної плати та її заборгованості, зокрема, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків

Від імені президії, пленуму обласного комітету надсилалися звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань обсягу видатків на освіту, оплати праці працівників. Окремі звернення щодо необхідності забезпечення законодавчо встановленого рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, наближення термінів введення єдиної тарифної сітки в повному обсязі, поширення надбавки за престижність педагогічної праці на всіх педагогічних працівників було адресовано до Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінанасів України, інших міністерств , Федерації Профспілок України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. У зв»язку з порушенням трудових прав на рівень оплати праці працівників галузі, звуженням рівня законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій у березні 2011 року обласна організації Профспілки брала участь у акції протесту Профспілки працівників освіти і науки України у м. Києві. Результатом спільних дій є запровадження 20% надбавки до заробітної плати усім категоріям педпрацівників для підвищення престижу педагогічної праці.

Обком профспілки , як і Чернігівська обласна державна адміністрація, Чернігівська обласна рада, Головне фінансове управління облдержадміністрації неодноразово надавали пропозиції Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України, Міністерству праці та соціальної політики України щодо змін до Формули розподілу міжбюджетних трансфертів, врахувавши специфіку області (велика територія, низька густота населення, розгалужена мережа установ освіти, низька наповнюваність класів у сільській місцевості та значне щорічне зменшення кількості учнів).

На пленумі комітету обласної організації у березня 2011 року було прийняте Звернення до Кабінету Міністрів України щодо фінансування освіти області у зв»язку з дефіцитом видатків на оплату праці і необхідністю додаткового фінансування галузі освіти Чернігівської області. Необхідно відмітити, що обсяг видатків та кредитування загального фонду місцевих бюджетів області склав 2 млрд. 535.6 млн.грн. У порівнянні з січнем-вереснем 2010 року відбулося зростання на 12,3%. В той же час видатки на фінансування установ освіти становили 916,9 млн. грн.., що більше відповідного періоду минулого року тільки на 10,6 %.

У області однією із причин зменшення видатків на освіту є недотримання районними радами при затвердженні районних бюджетів фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, гарантованого державою Таким чином, за рахунок дотації з державного бюджету, розрахованої на учнів і дошкільників, фінансуються інші потреби згаданих районів.

Звертає увагу щорічне зменшення у кошторисах частки видатків на оплату праці (2009 р. – 80,4 %, 2010 р. – 79,5 %, 2011 – 77,6 %) та збільшення на енергоносії (2009 р. – 12,0 %, 2010 р. – 12,7 %, 2011 – 14,1 %).

Має місце недостатнє фінансування видатків на оплату праці в структурі загальних видатків на освіту. Питання забезпечення призначеннями видатків на оплату праці залишається проблемним для більшості місцевих бюджетів області. На 1.11.2011 року з урахуванням усіх власних резервів нестача коштів у місцевих бюджетах області на вказану мету становила близько 222,4 млн. гривень. З метою його вирішення облдержадміністрація зверталась до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України щодо виділення в 2011 році додаткової дотації з державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 року «Про перерозподіл деяких видатків, передбачених у 2011 році Міністерству фінансів, та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» області виділено додаткові кошти на виплату заробітної плати.

Даний додатковий ресурс забезпечить погашення існуючої простроченої заборгованості з оплати праці та недопущення її в подальшому.

22.11.2011 виділена додаткова дотація у розмірі 61,5 млн. грн. на оплату праці працівників надійшла бюджетним установам. Частина цих коштів була спрямована на погашення заборгованості із заробітної плати працівників освіти.

Разом з тим, станом на 01.01.12 року в бюджетах міст обласного підпорядкування та районнах очікується кредиторська заборгованість із заробітної плати, термін оплати якої не настав ( за другу половину грудня) у сумі майже 100,0 млн. грн., яка виплачуватиметься в січні 2012 року за рахунок бюджетних призначень наступного року. Це значно ускладнить виконання місцевих бюджетів у наступному році, показники яких дуже напружені. Тому важливо вийти на кінець року з найменшими сумами боргів.

До речі, Чернігівська область – це єдина в Україні область , де є заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам закладів і установ освіти.

Проблемною залишається і виплата винагороди педпрацівникам в області. Станом на 01.11.2011 року щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, передбачена ст. 57 Закону України «Про освіту», була ще не нарахована в 11 районах (Варвинський, Ічнянський, Козелецький, Корюківський, Куликівський, Н-Сіверський, Ріпкинський, Сосницький, Срібнянський, Талалаївський, Чернігівський). А там, де вона виплачена, відсоток її до заробітної плати складає від 8% у Менському районі до найбільшого у Носівському районі – 50%.

Обком профспілки постійно здійснює контроль за дотриманням в установах та закладах освіти законодавства про оплату праці. Проведені перевірки в Сосницькому, Новгород-Сіверському, Срібнянському, Ріпкинському районах, м. Ніжині виявили випадки неправильного нарахування заробітної плати. За результатами перевірки здійснені доплати. Наприклад, вихователю ДНЗ м. Ніжина після усунення порушень, пов’язаних з неправильним тлумаченням Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, доплачено 3096,16 грн.

До речі , недосконалість законодавства, зокрема, нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників, суперечливі та запізнілі роз’яснення Міністерства з приводу його застосування призвели до виникнення питань у нарахуванні заробітної плати та напруги в трудових колективах. У зв»язку з цим обласним комітетом протягом 2011 р. були розроблені і надіслані пропозиції до нормативних актів та законопроектів:

- до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»4

- до проектів Законів «Про вищу освіту» та «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Деякі пропозиції враховані.

Здійснювався контроль за змінами чинних умов праці. У багатьох районах і містах протягом останніх років мали місце зняття або зменшення надбавок за складність і напруженість працівникам централізованих бухгалтерій, методкабінетів, керівникам навчальних закладів.

Прикро констатувати той факт, що в області є райони, де не забезпечується додержання норм Галузевої і обласної Угод щодо здійснення додаткової оплати за роботу у нічний час у розмірі 40% посадового окладу. Не дивлячись на те, що у листопаді 2009 року на пленумі по виконанню угоди йшла мова про це, тільки у Борзнянському і Прилуцькому районах виправлено порушення і здійснюється оплата нічних 40%. У Коропському, Корюківському, Талалаївському районах продовжують порушувати Угоду і здійснюють оплату нічних у розмірі 35% до посадового окладу.

Складна ситуація залишається і з виплатою відряджувальних працівникам, які направляються для підвищення кваліфікації.

Профспілковою стороною забезпечувався контроль за виконанням вимог чинного законодавства щодо створення оптимальних умов праці і навчання, за реалізацією заходів з охорони праці. Представники профспілки з питань охорони праці є в усіх районних та міських організаціях.

Раз у три роки проводиться навчання і перевірка знань з охорони праці всіх голів районних, міських, первинних організацій ВНЗ, ПТНЗ, працівників апарату обласної організації. Останнього разу таке навчання проводилося у жовтні минулого року. Щороку за ініціативи Профспілки та при підтримці обласного управління освіти і науки колективи закладів освіти беруть участь у Всеукраїнському громадському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в закладах освіти.

У 2011 р. у закладах і установах, первинні організації яких входять до обласної організації, сталось 16 нещасних випадків, у тому числі 1 з тяжкими наслідками. У нещасних випадках постраждало 15 осіб. 4 випадки вдалося пов’язати з виробництвом. Збільшення кількості нещасних випадків порівняно з попереднім роком пов’язане з готовністю потерпілих за допомогою профспілки відстоювати своє право на визнання нещасних випадків пов’язаними з виробництвом.

Сторонам Угоди не у повній мірі вдалося реалізувати положення розділу «Охорона праці та здоров»я».

Із 25 відділів і управлінь освіти служби з охорони праці мають 19. У 18 районах і містах області не виділяється 0,2% від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

У закладах і установах, первинні організації яких входять до обласної організації, потребують атестації 1780 робочих місць, з них атестовано 412 (23,1 %). Відповідно, у 9 районах області не надаються додаткові відпустки за шкідливі умови праці і не здійснюються доплати за несприятливі умови праці. Разом з тим, позитивно необхідно відмітити проведення у цьому році чергової атестації робочих місць за умовами праці в закладах освіти Щорського району, яка дала можливість отримувати додаткову оплату праці 25 працівникам та додаткову відпустку. Така ж робота проводиться і у Носівському районі.

Низьким залишається в області відсоток забезпечення спецодягом працівників. Він складає лише 41,6 від потреби.

У розділ «Забезпечення соціального захисту і соціального партнерства» протягом дії Угоди вносилися зміни і доповнення. На пленумі 2007 року було затверджено Положення про забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості безкоштовним підвезенням до місця роботи і назад, що дало поштовх для прийняття на сесіях районних рад Бобровицької, Варвинської ,Городнянської, Куликівської, Менської, Новгород-Сіверської, Прилуцької програми організації підвозу і прийняти додатки до районних угод про підвіз. Із 1655 педпрацівників у області підвозиться 1140, що становить 68,8% від тих, хто потребує підвозу. У 2005 році ця цифра становила 43%.

Сума витрачених на перевіз коштів у 2010 році по області склала більше 186 тис. грн..

У рамках положень Угоди активізувалася культурно-масова і спортивно-оздоровча робота. Впродовж останніх двох років за зведеними даними бюджету обласної організації на ці цілі витрачено : у 2009 році – 24,3 % , у 2010 році – 24,4 % , за 6 місяців 2011 року – 17% зібраних профвнесків.

Позитивної оцінки заслуговує практика проведення районними комітетами Профспілки спільно з відділами освіти оглядів художньої самодіяльної творчості членів профспілки ( найкращі – Бобровицький, Борзнянський, Коропський райони, м.Прилуки).

За ініціативи Борзнянського районного комітету Профспілки проведено огляд поетичних творів педагогічної громадськості району під рубрикою «Іду до тебе, школо, як до храму». Найкращі твори були зібрані та видані райкомом профспілки поетичною збіркою під аналогічною назвою.

Заслуговує на увагу робота Бобровицького комітету профспілки по організації роботи народного аматорського хорового колективу працівників освіти «Оберіг».

Обласний комітет та організаційні ланки обласної організації Профспілки у своїй діяльності надають важливого значення фізкультурно-спортивній роботі. З метою популяризації та пропаганди туризму серед працівників навчальних закладів області обласний комітет спільно з обласним управлінням освіти і науки щороку проводять обласні змагання зі спортивного туризму серед педагогічних працівників навчальних закладів Чернігівщини. Такі команди є у кожному районі і містах області . Всього їх 28.

Щороку у районах та містах області за кошти Профспілки проводяться спортивні змагання з різних видів спорту, спартакіади, туристичні змагання серед працівників закладів освіти.

У 2009 році їх було проведено в організаційних ланках 58 ( учасників – майже 3000 членів профспілки), у 2010 році – 72 ( кількість учасників -4500).

Обком профспілки, організаційні ланки постійно займаються оздоровленням дітей членів профспілки. Наша обласна організація майже щороку займає призові місця по оздоровленню дітей у Всеукраїнському огляді галузевої Профспілки. Влітку 2011 року за фінансовою участю обкому профспілки, райкомів, міськкомів профспілки та профкомів вузів було оздоровлено 2214 дітей членів Профспілки. Найкращих показників в організації оздоровлення дітей влітку 2011 року домоглися Ічнянський, Борзнянський, Новгород-Сіверський, Прилуцький, районні комітети, Прилуцький міський комітет та профкоми працівників Ніжинського державного університету та Чернігівського державного технологічного університету.

За результатами 2011 року в області було організовано 350 відпочинково-екскурсійних поїздок, в яких побувало 14000 тис. працівників закладів освіти області.

Обласною угодою передбачено перерахунок первинним профспілковим організаціям коштів відповідно до ст.44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» Нажаль, ця норма Угоди в області практично не виконується. У 2009 році 0,3% перераховувалися у Ічнянському, Прилуцькому, Борзнянському районах та Ніжинському державному університеті. Ця сума склала 105,5 тис.грн. У 2010 році перераховувалася у Ічнянському, Прилуцькому районах і Ніжинському державному університеті і склала 115,1 тис. грн. Сьогодні ситуація ще гірша: тільки Ічнянський район та Ніжинський державний університет отримують 0,3%.

Реалізація положень розділу «Сприяння роботі галузевої профспілки» обкомом профспілки, територіальними організаціями здійснюється шляхом проведення роз»яснювальної роботи щодо трудових прав і гарантій працівників, посилення відповідальності профспілкових кадрів стосовно захисту порушених прав та інтересів членів Профспілки.

Забезпечується інформування членів профспілки , роз»яснюється позиція профспілкових органів з питань , що входять до кола їх компетенції, здійснюється зворотній зв»язок з територіальними, первинними організаціями.

Обком профспілки приділяє значну увагу розвитку системи профспілкового навчання. Досвід роботи Чернігівської обласної організації Профспілки щодо навчання профспілкових працівників та профактивістів у червні 2010 року був схвалений науково-методичною радою ФПУ.

При обкомі діє постійно діючий семінар голів районних, міських комітетів профспілки. Проводяться виїзні семінари для навчання профактиву організаційних ланок. У 2011 р. проведено навчання профспілкового активу Менського, Сосницького, Срібнянського, Н.-Сіверського, Ріпкинського районів, м. Ніжина, видані інформаційні матеріали, роз’яснювальні листи.

З організацією профспілкового навчання невід’ємно пов’язано інформаційне забезпечення організаційних ланок та членів профспілки. Значна увага надається інформаційним вісникам. Протягом останніх трьох років видано та розповсюджено серед первинних профспілкових організацій 9 таких видань. В обласній організації існує електронна пошта, забезпечено зв’язок через Інтернет з усіма організаційними ланками.

З кожним роком удосконалюється методика проведення обласного конкурсу на кращу районну, міську, вузівську організації Профспілки. Щороку в залежності від вимог часу змінюються показники діяльності для районних, міських, студентських організацій та організацій працівників вищих навчальних закладів. Вони дають можливість проаналізувати роботу кожної організаційної ланки і висвітлити результат з більшості напрямків їх діяльності, в тому числі з соціально-економічного захисту членів Профспілки. За результатами огляду-конкурсу 2010 року серед районних організацій перше місце посіла Ічнянська районна організація, серед міст області – Прилуцька міська організація, серед організацій працівників вищої школи – Чернігівських державний технологічний університет, серед студентських організацій – первинна організація Чернігівського національного педагогічного університету.

У містах і районах підтримується безготівковий порядок сплати членських внесків згідно з особистими заявами членів профспілки. На жаль, не в усіх територіальних організаціях доведена до кінця справа з заявами на відрахування членських внесків. Перевірки особових рахунків з нарахування заробітної плати в м. Ніжині, Срібнянському, Н-Сіверському, Ріпкинському районах засвідчили, що в багатьох випадках перелік працівників, які сплачують членські внески, не співпадає з реєстром профспілкового членства, що подається до обласної організації. Лише в Сосницькому дані сплати внесків і дані реєстру співпали.

Разом з тим, забезпечити ряд положень Угоди не вдалося.

Недостатній рівень фінансування галузі зумовлює труднощі з реалізацією низки положень Угоди на місцях. Не в повній мірі забезпечується виплата педагогам грошової винагороди за сумлінну працю і не скрізи вона надається до Дня працівників освіти. Порушуються житлово – побутові гарантії сільським педагогам. Придбання житла для педагогів практично зупинилося. Не скрізь вирішене питання підвозу педпрацівників, не здійснюється комплекс заходів щодо охорони праці, що передбачає виділення з бюджетів усіх рівнів не менше 0,2% від фонду оплати праці для поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Брак коштів унеможливлює атестацію робочих місць, забезпечення працівників спецодягом та спецвзуттям.

Практично не виконується норма Угоди, якою передбачено виплату відрахувань первинним профспілковим організаціям коштів відповідно до ст.44 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» .

Невідповідність положень окремих територіальних угод та колективних договорів положенням обласної Угоди знижує ефективність договірного процесу.

Вимагають гласності і прозорості дані про стан виконання угод і колдоговорів.

Мають місце проблеми, пов»язані з погодженням документів з профспілковою стороною.

Сьогодні ми приймаємо нову Угоду. Проект виписаних положень відповідає Галузевій Угоді між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, яка була схвалена у березні 2011 року пленумом ЦК Профспілки, підписана міністром освіти і науки, молоді та спорту України Дмитром Володимировичем Табачником та головою Профспілки працівників освіти і науки України Георгієм Федоровичем Трухановим і зареєстрована Міністерством праці та соціальної політики у липні 2011 року.

Проект обласної Угоди роздано усім членам обкому і запрошеним. Враховуючи зазначене, робоча група для ведення колективних переговорів вносить пропозиції щодо включення в проект обласної Угоди на 2012-2015 роки відповідних положень, виконання яких не вдалося забезпечити. Зважаючи на актуальність частини положень чинної угоди, ми вважаємо за необхідне включити їх до проекту угоди на наступний термін.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>