Історична довідка 

Історія розвитку Чернігівської обласної організація Профспілки працівників освіти і науки України починається з 13 листопада 1932 року — дати виходу постанови президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок (ВЦРПС) “Про утворення обкомів спілок у Чернігівській області”. З 17 листопада 1932 по 23 грудня 1932 р. в області працює організаційне бюро Чернігівського обкому профспілки працівників освіти. А перше засідання новоствореного обкому пройшло 31 грудня 1932 р. Головою обкому профспілки тоді було обрано Кошармівського, секретарем — Стахівського. Обидва вони обіймали ці посади до початку війни. На жаль, більше ніяких відомостей про них не збереглося — невідомі навіть імена та по батькові.

На 1 квітня 1933 р. обласна профорганізація освітян налічувала в своїх рядах вже 16294 членів профспілки. Чернігівський обласний комітет профспілки працівників освіти на той час здійснював керівництво Чернігівським міським та 36 районними комітетами.

З початком війни освітянська профспілкова організація Чернігівщини та її обком припинили свою діяльність, переважна більшість спілчан пішли на фронт, до партизанських загонів, опинилися в евакуації. Протягом радянського періоду історії, профспілка освітян області, як і усі радянські люди, переживали репресії та голодомори, захищали рідний край від загарбників, відроджували заводи і фабрики, піднімали сільське господарство Чернігівщини.

З метою відновлення діяльності Профспілки на звільненій від окупації землі, на підставі постанови ВЦРПС від 21 червня 1943 р. та вказівки Чернігівського обкому КП(б)У від 20 листопада 1943 р., було створене організаційне бюро Чернігівського обкому профспілки працівників початкових, неповносередніх і середніх шкіл. 13 серпня 1944 р. на обласній профспілковій конференції було обрано перший повоєнний обласний комітет освітянського профспілкового об’єднання Чернігівщини. У підпорядкуванні обкому тоді знаходилися 3 міських і 36 районних комітетів профспілки. Надалі кількість підвідомчих обласному комітетові організацій неодноразово змінювалася в залежності від зміни адміністративно-територіального поділу області.

Відповідно до постанови ВЦРПС від 17 листопада 1948 р. Чернігівський обком профспілки початкових, неповносередніх і середніх шкіл об’єднався з обкомом профспілки дошкільних установ і дитячих будинків, отримавши назву — Чернігівський обком профспілки працівників початкової і середньої школи.

Понад чотири десятиліття — до початку 90-х років минулого століття — освітянська профспілкова організація області брала активну участь у розгортанні та проведенні соціалістичного змагання, мобілізації трудящих на виконання виробничих планів та завдань, боротьбу за економію. Але поряд з цим, значна увага приділялася поліпшенню умов праці та побуту, покращанню матеріального стану працівників, їх оздоровленню та відпочинку, розвитку культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.

Вагомий внесок у розвиток освітянського профспілкового руху на Чернігівщині зробили колишні голови обласного комітету профспілки Лариса Сергіївна Брунька (1957-1960 роки), Олександра Іванівна Царик (1960-1963 роки), Єфросинія Семенівна Бобровицька (1963-1966 роки), Віктор Михайлович Яковенко (1966-1981 роки), Іван Вікторович Сороколат (1981-1989 роки), Олексій Іванович Зюзько (1989-1991 роки), Володимир Вікторович Іванченко (1991-1994 роки), Тамара Родіонівна Лещенко (1994-2005 роки).

Роки становлення незалежності України були і залишаються непростими для держави та всього народу, у тому числі і освітян. Зміни, пов’язані з демократизацією суспільства, перехід до ринкової економіки, кризові явища, що супроводжують цей складний і доволі суперечливий процес, докорінно змінили соціальний статус і функції професійних спілок.

Увесь цей час обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексом законів про працю, Статутом галузевої Профспілки, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Обком Профспілки та його організаційні ланки беручи найактивнішу участь у здійсненні економічних перетворень у галузі, захисті інтересів та вирішенні проблем освітянських колективів та окремих спілчан, при цьому ефективно співпрацюючи з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. І значною мірою саме завдяки цілеспрямованим зусиллям обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України освітяни області мають нині гарантований захист у трудових відносинах з роботодавцями через систему колективних договорів та угод.
Навесні 2005 року освітяни Чернігівщини провели чергову звітно-виборчу конференцію обласної організації профспілки, її делегати визнали роботу обкому Профспілки задовільною і, висловивши подяку за багаторічну роботу Т.Р. Лещенко, яка пішла на заслужений відпочинок, одностайно обрали своїм лідером Тетяну Анатоліївну Матвеєву — досвідченого профспілкового працівника, знану людину в усіх закладах освіти області, яка понад 20 років працювала в апараті обласного комітету Профспілки і з них 11 років — заступником голови обкому.

11 березня 2010 року на XVIII обласній звітно-виборній конференції Чернігівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки Тетяна Матвеєва була обрана головою організації на наступний термін.