Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 23.01.2019 № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників», згідно з якою з 1 січня 2019 року підвищуються на 11% посадові оклади науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, перелік посад яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Згідно з постановою КМУ № 963 до науково-педагогічних працівників віднесено такі посади:

керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник закладу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою – професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.

При цьому варто зазначити, що відповідно до пункту 3 частини 1 статті 28 Закону України «Про вищу освіту» до закладів вищої освіти, крім університетів, академій, інститутів, належать також коледжі.

Згідно з пунктом 12.1 частини 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про вищу освіту» коледжі (у тому числі коледжі як структурні підрозділи університетів, академій, інститутів), які отримали ліцензію на підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або ступеня бакалавра, включають до свого штатного розпису відповідні посади науково-педагогічних працівників.

На науково-педагогічних працівників таких коледжів та осіб, які здобувають у них вищу освіту ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра, поширюються умови оплати праці, пенсійного забезпечення, норми педагогічного навантаження, норми стипендіального забезпечення на рівні закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації. Педагогічні працівники цих коледжів, які відповідають вимогам цього Закону до науково-педагогічних працівників та забезпечують підготовку фахівців ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, отримують статус науково-педагогічних працівників і переводяться на відповідні науково-педагогічні посади з початку реалізації відповідної освітньої програми або з 1 вересня 2017 року, якщо освітня програма підготовки фахівців ступеня бакалавра вже реалізується.

Необхідно також урахувати, що відповідно до примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, з урахуванням змін, внесених зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та примітки 1 до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 з урахуванням змін, внесених зокрема наказом від 20.01.2017 № 81, посадові оклади науково-педагогічних працівників, як і всіх решти працівників бюджетної сфери, розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1921 гривні. Такий його розмір з 1 січня 2019 року затверджено статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Згідно з приміткою 2 до Додатку 1 до наказу № 557 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами ЄТС визначаються шляхом множення окладу працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 – відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Тому з 1 січня 2019 року розміри посадових окладів науково-педагогічних працівників визначаються з шляхом множення розміру тарифного коефіцієнта, встановленого за відповідною посадою, на 1921 гривню з відповідним їх заокругленням та ще підвищуються на 11% згідно з постановою КМУ № 36. Загальний розмір підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників складає з 1 січня поточного року 21%.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфер» посадові оклади проректорів встановлюються на 5 – 15 %, головних бухгалтерів – на 10 – 30 %, помічників керівників – на 30 – 40 % нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів, затвердженими цією постановою.

Підвищення розміру ставок погодинної оплати заробітної плати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 № 36 не передбачено.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>