П О С Т А Н О В А

президії комітету Чернігівської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України

28 квітня 2011 року

Про роль колективних договорів і районної

угоди в закладах і установах освіти Срібнянського району

як засобу захисту прав працівників в умовах економічної кризи

Ознайомившись з довідкою комісії, обговоривши інформацію голови Срібнянської районної організації Профспілки Никоненка В.М., начальника відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації Семенка А.М., юрисконсульта обласної організації Профспілки Лугини О.В., президія комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Довідку комісії взяти до відома (додаток).

2. Голові Срібнянської районної організації Профспілки Никоненку В.М. вказати на недостатню роботу по реалізації положень колективних договорів і районної угоди як засобу захисту прав працівників в умовах економічної кризи.

3. Відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації та районній організації Профспілки:

3.1. дотримуватись ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди», ст. 20 КЗпП України щодо щорічного звітування сторін колективних договорів і угоди з оформленням протоколів, попередити про юридичну відповідальність за невиконання п. 8.1.1, 8.1.2 районної угоди, ст. 15 Закону України «Про колективні договори і угоди»;

3.2. виконувати положення законодавства, районної угоди, колективних договорів про погодження з профспілковими органами необхідних документів, що приймаються роботодавцем;

3.3. узгодити виплати, додаткові відпустки, які надаються фактично, та які передбачені колективними договорами і угодою;

3.4. відповідно до ст. 8 Закону України «Про відпустки» забезпечити конкретизацію в колективних договорах тривалість додаткових щорічних відпусток.

4. Голові Срібнянської районної організації Профспілки:

4.1. посилити увагу до договірного регулювання трудових відносин.

4.2. забезпечити:

- прийняття положень про винагороду, закріплення в колдоговорах існуючих додаткових виплат і пільг;

- укладення колективного договору у відділі освіти, врегулювавши в ньому здійснення додаткових відпусток і виплат;

- укладення колективного договору в районному будинку дитячої та юнацької творчості, створивши первинну профспілкову організацію як одну із сторін соціального діалогу;

4.3. ініціювати при укладенні нової угоди чи внесенні змін до діючої:

- реалізацію п. 3.1.8 обласної угоди щодо гарантій під час розподілу педагогічного навантаження;

- врегулювання механізму повідомлення працівників про структуру заробітної плати при її виплаті.

5. Відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації:

5.1. на підставі п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти дорахувати методистам районного методичного кабінету заробітну плату з 01.01.2011;

5.2. відповідно до ст. 30 Закону України «Про оплату праці» при кожній виплаті заробітної плати повідомляти членів Профспілки про структуру заробітної плати.

6. Головам територіальних організацій Профспілки:

6.1. постійно проводити моніторинг виплати заробітної плати, у разі несвоєчасної виплати заробітної плати вивчати причини затримок, при виявленні причин місцевого характеру приймати звернення до органів влади;

6.2. провести аналіз виконання окремих положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, а саме:

- нарахування підвищень окладів працівникам, які є членами Профспілки, за педагогічні звання, за роботу в гімназіях, методистам методичних кабінетів;

- встановлення 10-% доплати, крім прибиральниць, іншим працівникам, які використовують в роботі дезінфікувальні засоби (кухарі, підсобні працівники, помічники вихователів, медсестри, пралі);

6.3. ініціювати закріплення у колективних договорах і угодах виплат, які фактично здійснюються роботодавцем зверх передбачених законодавством (надбавки за складність і напруженість, премії, допомога на оздоровлення непедагогічним працівникам, виплати вчителям за певні досягнення тощо).

7. Голові обласної організації від імені президії звернутись до фінансового управління облдержадміністрації із запитаннями, що виникли під час підготовки і обговорення зазначеного питання.

8. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови обласної організації Профспілки Дудку Н.В. та юрисконсульта Лугину О.В.

Голова                                               Т.А.Матвеєва

 

Д О В І Д К А

Про роль колективних договорів і районної угоди в закладах і установах освіти Срібнянського району як засобу захисту прав працівників в умовах економічної кризи

Відповідно до плану роботи комісією у складі заступника голови обласної організації Дудки Н.В., юрисконсульта Лугини О.В., голови Талалаївської районної організації Несена О.А., голови Прилуцької міської організації Заголій Т.С. 12-15 квітня 2011 р. вивчена роль районної угоди та колективних договорів 11 навчальних закладів Срібнянського району.

Угода між відділом освіти Срібнянської райдержадміністрації і райкомом Профспілки укладена у 2006 р., зміни внесені у 2008 р. Угода діє до прийняття нової. В усіх 16 навчальних закладах, де є первинні організації, є колективні договори, укладені в різний час (від 2006 р. по 2011 р). Всі договори і угода зареєстровані. Проте, відсутній договір у відділі освіти, до первинної організації якої входять відділ освіти РДА, методкабінет, централізована бухгалтерія, господарська група та районний будинок дитячої та юнацької творчості (всього 34 працівники).

Районна угода повторює більшість гарантій, передбачених обласною угодою та містить деякі додаткові зобов’язання відділу освіти, зокрема, про запровадження заохочувальних премій до одного посадового окладу педагогічним працівникам, які підготували переможців обласних та республіканських олімпіад і спортивних змагань (п. 4.3.7).

Проте, не знайшли свого втілення в районній угоді норми обласної угоди про наступність викладання предметів у класах, тарифікацію керівників та їх заступників лише при повному навантаженні педагогічних працівників, участь райкому у затвердженні тарифікаційних списків, тарифікацію жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною (п. 3.1.8).

Колективні договори навчальних закладів укладені на основі районної угоди. Колдоговір Срібнянського ДНЗ «Сонечко» укладений на основі одного з ДНЗ м. Прилук.

Ставлення до ролі колективного договору в закладах не однозначне. Якщо в Срібнянському ДНЗ, Срібнянській ЗОШ, Дігтярівській ЗОШ колективному договору приділяється належна увага, зокрема, в частині доплат та додаткових відпусток, то в Карпилівській, Савинській, Подільській ЗОШ не змогли пояснити, яким чином вони користуються договором та для чого він потрібний. У більшості закладів відсутні протоколи як про схвалення договорів, так і звіти про їх виконання. Лише у Дігтярівській ЗОШ під час звіту здійснювалось конструктивне обговорення виконання договору: порушення строків виплати зарплати, неналежне забезпечення техперсоналу деззасобами, спецодягом та інвентарем, підвіз педпрацівників, мізерний розмір винагороди. Проте, звітувалась лише профспілкова сторона.

Разом з тим, виявлені питання, які б могли бути включені до колективних договорів. Так, на засіданні профкому Карпилівської ЗОШ з адміністрацією досягнуто згоди про оранку городів членів профспілки шкільним трактором по пільговій ціні; непедагогічним працівникам Срібнянського ДНЗ, відділу освіти, РБДЮТ, бухгалтеру Дігтярівського ДНЗ виплачується допомога на оздоровлення при наданні відпустки, водіям шкільних автобусів передбачені надбавки за складність і напруженість, працівникам централізованої бухгалтерії виплачуються премії і надбавки, виплачуються премії переможцям районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Врегулювання цих питань у колдоговорах було б вигідно обом сторонам: членам профспілки забезпечувались гарантії надання цих пільг в майбутньому, а роботодавцю гарантувало захист перед контролюючими органами. Також саме в колективних договорах і угодах доцільно врегулювати питання, не чітко врегульовані законодавством, підняті головами профкомів та працівниками (наприклад, механізм повідомлення працівників про структуру заробітної плати при її виплаті).

У зв’язку зі скороченням учнівського контингенту району відбувається скорочення посад працівників та навчальних годин, протягом останніх років ліквідовано Гнатівську ЗОШ та реорганізовано Олексинську ЗОШ. Проте, зважаючи, що протягом 2010-1011 років на пенсію за вислугу років вийшло 34 педпрацівники (16 % від загальної кількості педпрацівників району, що є одним з найбільших серед районів області як у кількісному, так і у відсотковому показниках), протягом цих років не виявлено жодного випадку звільнення педпрацівників у зв’язку зі скороченням штату. Таким чином, була знята напруга з педнавантаженням і працевлаштуванням працівників. Відповідно протягом останнього часу положення районної угоди і колективних договорів про зайнятість є не досить актуальними і випадків їх застосування не виявлено.

У сфері оплати праці норма районної угоди про строки виплати заробітної плати (п. 4.1.2) дозволила захистити права освітян на початку 2011 р. від спроби фінансового управління перенести їх на більш пізній період. Однак, ці строки не дотримуються. Причиною цього є не лише незалежні від районної влади причини (несвоєчасність надходження з державного бюджету дотації до районного бюджету), але і фактори місцевого значення. Так, заробітна плата працівникам культури та охорони здоров’я у Срібнянському районі у березні 2011 р. виплачена раніше ніж працівникам освіти. Зважаючи, що районною угодою встановлені досить ранні строки виплати заробітної плати (15 числа за першу половину місяця, 2,3 – за другу), вбачається, що фінансове управління самостійно визначає черговість фінансування галузей, незважаючи на встановлені строки. Також профактивом піднімалось питання про притримання на декілька днів ВАТ «Ощадбанк» перерахованих відділом освіти коштів на заробітну плату працівникам навчальних закладів.

Відповідно до районної угоди здійснюється оплата за заміну відсутніх працівників, заміну класних керівників (п. 3.1.6, п. 4.1.7), доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 % ставки сторожам, операторам газових котелень та опалювачам (п. 4.1.8), надбавки за складність і напруженість працівникам бухгалтерії (п. 4.3.6), доплата за шкідливі умови кухарям у розмірі 12 % окладу (додаток 4), доплата за використання деззасобів усім прибиральницям в розмірі 10 % (додаток 4). Педагогічним працівникам, які підготували переможців обласних та республіканських олімпіад і спортивних змагань виплачуються премії (п. 4.3.7).

Зважаючи, що районною угодою встановлені не конкретні, а максимальні розміри доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників та надбавок за складність і напруженість (до 50 % окладу), відділ освіти здійснює доплату в розмірі 20 % окладу, а надбавку у розмірі 25-40 % окладу. Лише у договорі Срібнянського ДНЗ зазначені конкретні розміри доплат. Нечітке врегулювання стимлюючих надбавок у районній угоді і відсутність колективного договору у відділі освіти дозволили ще з початком економічної кризи скасувати їх для працівників методичного кабінету. Разом з тим, під час вивчення питання виявлено резерв часткової компенсації методистам втрачених виплат. Так, у штатному розписі методистам методичного кабінету передбачено не підвищення окладу, а доплата, у результаті чого надбавка за вислугу років розрахована з первинного окладу, а не підвищеного, що суперечить п. 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти № 102 від 15.04.1993. Як наслідок, методистам щомісячно не доплачується від 13 до 39 грн.

Додатком 5 районної угоди затверджене Положення про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків керівникам навчальних закладів районного рівня. Положення про винагороду педагогічним працівникам в районній угоді та в частині закладів відсутнє, а сама винагорода всім педпрацівникам району надана наказом відділу освіти в однаковому розмірі (більше лише переможцям районного етапу конкурсу «Учитель року»). Лише в Срібнянському ДНЗ здійснений індивідуальний підхід до розміру винагороди кожному педпрацівнику відповідно до власного положення про винагороду.

Хоча працівникам централізованої бухгалтерії виплачуються премії, умови їх запровадження та розміри всупереч ст. 97 КЗпП України ні колдоговором, ні угодою не визначені.

Додатком 2 районної угоди визначений список посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість на яких дає право на щорічну додаткову відпустку, а додатком 3 – список посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надаються щорічні відпустки. Не зрозуміло, як додаток 3 співвідноситься з додатком 1, що визначає перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким може надаватись додаткова відпустка.

Назви посад у додатку 3 не зовсім відповідають назвам посад, яким фактично надаються відпустки, що може спричинити претензії контролюючих органів. Так, відпустка за ненормований робочий день надається як бухгалтерам, так і головному бухгалтеру, хоч в угоді передбачена лише посада бухгалтера. У штатному розписі та районній угоді передбачена посада секретаря, в той час як у наказах про надання відпустки вживається «секретар-друкарка».

Всупереч ст. 8 Закону України «Про відпустки» більшість колективних договорів не містить конкретної тривалості додаткових відпусток. Якщо частина договорів визначає максимальну тривалість відпустки за ненормований робочий день, то більша частина містить лише перелік посад (Карпилівська, Савинська, Подільська ЗОШ). При чому цей перелік не співпадає з наведеним у додатку 3 районної угоди. За посадами, які передбачені у шкільних переліках, але не передбачені у районному (керівникам та їх заступникам, психологам, лаборантам) додаткові відпустки не надаються.

Лише у договорі Срібнянського ДНЗ зазначена конкретна тривалість додаткових відпусток, які надаються відповідно до нього.

До останнього часу в районі надавались додаткові відпустки та доплати за шкідливість. Але оскільки атестація робочих місць не проведена, постало питання про законність таких виплат на майбутнє. Під час підготовки питання було досягнуто домовленості про заміну для кухарів доплати за шкідливість доплатою за використання дезінфікувальних засобів.

Найближчим часом заплановано проведення атестації робочих місць лише в Срібнянському ДНЗ.

Заходи з охорони праці передбачені лише у колдоговорі Срібнянського ДНЗ.

Районною угодою затверджене Положення про забезпечення педагогічних працівників сільської місцевості безкоштовним підвезенням до місця роботи і назад. Із 36 педпрацівників району, що потребують підвозу, 31 мають можливість доїжджати шкільним автобусом. Не охоплені підвозом 5 педпрацівників, з яких 2 є вчителями Дігтярівської ЗОШ. Однак, вирішення питання їх підвезення утруднюється тим, що зазначені працівники мешкають в іншому районі, а Дігтярі мають статус селища міського типу, тобто не відноситься до сільської місцевості.

Голова районної організації є членом колегії відділу освіти, атестаційної, тарифікаційної комісій, комісії з атестації навчальних закладів. Разом з тим, всупереч п. 3.1.9, 3.1.23, 6.3.6 районної угоди відсутній жоден протокол чи підпис про погодження з райкомом профспілки кошторисів, штатних розписів, перенесення робочих днів, інших нормативних актів, які стосуються прав та інтересів працівників. Відсутні жодні погодження і у більшості закладів, а в інших погодження полягає лише у підписі голови профкому на документі.

Починаючи з 2008 року сторони жодного разу не звітувались про виконання районної угоди. Лише в плані роботи на 2011 рік хід виконання районної угоди заплановано заслухати на пленумі комітету.

Жодного разу з 2008 року питання колдоговорів не розглядались на засіданнях президії.

Лише у плані роботи на 2011 рік у лютому передбачено надати допомогу дошкільним навчальним закладам в укладенні та реєструванні колективних договорів.

Протягом 2010 року районний комітет не направив жодного звернення чи листа до органів влади щодо вирішення проблемних питань соціально-економічного забезпечення працівників закладів освіти.

Юрисконсульт Чернігівської

обласної організації Профспілки                                         О.В.Лугина

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>