ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ

ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ

 П Л Е Н У М

 ПОСТАНОВА

3 квітня 2012 року                                                                                                                                 № 5

Про практику роботи Ічнянської районної організації

Профспілки та первинних профспілкових організацій

щодо реалізації положень законодавства про освіту в

частині забезпечення трудових, соціально-економічних

прав та інтересів працівників

Заслухавши і обговоривши питання про практику роботи Ічнянської районної організації Профспілки та первинних профспілкових організацій щодо реалізації положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, пленум комітету обласної організації Профспілки відзначає, що комітет Ічнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України, первинні профспілкові організації сконцентрували свою діяльність на реалізації Статуту Профспілки, Основних напрямів діяльності Ічнянської районної організації на 2011-2015 роки. Основним завданням у своїй роботі районна організація вважає здійснення належного захисту професійних, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Відповідно до поставлених завдань плани роботи організації передбачають вивчення діяльності первинних профспілкових організацій з питань щодо контролю за реалізацією положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників як на засіданнях президії, так і на пленумах комітету районної організації.

Впродовж останніх двох років на засіданнях президії було заслухано 17 первинних профспілкових організацій з питань соціально-економічного захисту, проведено 5 пленумів комітету районної організації, на яких визначалися шляхи взаємодії усіх ланок для відстоювання соціально-економічних інтересів працівників закладів освіти.

У практику роботи комітету ввійшло проведення спільних засідань президії комітету та колегії відділу освіти. Така практика надає авторитету районній організації, зобов’язує керівників закладів освіти нести відповідальність перед профспілковими органами.

Районна організація Профспілки позитивно впливає на збереження і розвиток освіти, здійснює роботу щодо удосконалення ведення переговорів з органами районної, місцевої влади у взаємовідносинах з якими перевага надається розвитку соціального партнерства.

Голова районної організації є головою громадської ради при райдержадміністрації, членом колегії і комісій відділу освіти. З метою недопущення невиплати заробітної плати, винагороди та порушення соціально-економічних прав працівників, комітет районної організації надсилає звернення і листи до органі державної, місцевої влади. За 2011 рік від імені президії комітету було надіслано 6 звернень до Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України з питань пенсійної реформи, виконання ст. 57 Закону України «Про освіту». Такі ж звернення направила кожна первинна організація. На ці звернення були надіслані відповіді від Адміністрації Президента.

Реалізація положень законодавства про освіту в частині забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників потребує належного фінансування галузі, і в першу чергу, видатків на оплату праці. Відсоток забезпечення видатків на оплату праці в районі складає у 2012 році 82,2, тобто не вистачає 2,4 місячних фондів зарплати. Аналіз фінансування видатків відділу освіти показує, що 84,6 % складає заробітна плата, 10,2 % – затрати на енергоносії, 5,2 % – на утримання закладів освіти. Кошторис відділу освіти передбачає видатки на забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників: видатки на охорону праці, в тому числі атестацію робочих місць, підвіз педпрацівників, кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Фінансування заробітної плати здійснюється своєчасно. Винагорода виплачувалася у розмірі 25 % до посадового окладу у 2011 році. На 2012 рік винагорода не закладена.

Відповідно до законодавства щорічно педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення при виході у відпустку, надбавки за вислугу років, надбавка за престижність праці виплачується в усіх дошкільних закладах району.

У районі виплачується 20-відсоткова надбавка до заробітної плати педагогам, які підготували переможців та призерів обласного туру учнівських олімпіад.

Доплати за усі види педагогічної роботи виплачуються у максимальних розмірах.

Протягом останніх двох років не ліквідовано жодного районного навчального закладу. За цей час відділом освіти введено 31,25 нових ставок та скорочено 47,7. Проте, жодного звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП України не відбулось, усі працівники зі скорочених посад були працевлаштовані.

За ініціативою відділу освіти і райкому Профспілки рішенням районної ради від 12.02.2009 районну програму «Вчитель» доповнено Положенням про підвезення педагогічних працівників сільської місцевості. У 2011 р. підвозилось 44 педагоги шкільним автобусом та 12 за договорами.

Комітет районної організації, первинні профспілкові організації Ічнянського району цілеспрямовано реалізують свої законні права та статутні вимоги щодо захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів Профспілки шляхом розширення і удосконалення практики укладання районної Угоди, колективних договорів, виконання положень обласної та Галузевої Угод. Райком Профспілки проводить попередню експертизу колективних договорів на відповідність норм вимогам законодавства, Галузевій, обласній та районній угодам.

Нещодавно прийнято нову Угоду між відділом освіти та районною організацією на 2012–2016 роки. Зараз у районі завершується укладання колективних договорів і їх реєстрація. Колективні договори укладені в усіх закладах освіти.

Районний комітет спільно з відділом освіти цілеспрямовано домагаються створення в закладах освіти здорових і безпечних умов праці відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці. На охорону праці у 2010 році у районі було витрачено 11 тис. 065 грн., а вже в 2011 році 138 тис. 508 грн. У районі створено власний інвестиційний фонд, кошти якого витрачаються на відбудову соціальної сфери сільської місцевості. За кошти цього фонду уже відремонтовано внутрішні туалети Гужівської ЗОШ, закінчується ремонт приміщення для відкриття Дорогінського дошкільного закладу. Планується відкрити ще два дошкільні заклади за ці кошти. Газові котельні частини шкіл переведені на автоматизоване погодозалежне управління, що призвело до скорочення посад кочегарів, але створило безпечні умови для навчально-виховного процесу.

Кошти, витрачені на заходи з охорони праці за колективними договорами, склали у 2011 році 28 тис. 327 грн.

Комітет районної організації здійснює громадський контроль за реалізацією права членів Профспілки у сфері охорони здоров’я. Будучи головою комісії по соціальному страхуванню, голова організації займається організацією санаторно-курортного лікування працівників закладів. Голова комітету є ініціатором створення кімнат психологічного розвантаження. Сьогодні 8 закладів освіти мають такі кімнати.

Медичний огляд педагогічних працівників організовує комітет організації. Кошти за медичні огляди закладаються у бюджет закладу охорони здоров’я.

Ічнянська районна організація домоглася від роботодавця відрахування 0,3 % фонду оплати праці на культурно-масову, оздоровчу роботу. У 2010 році ці кошти склали 51320 грн., у 2011 – 52126 грн. Завдяки цим коштам у 2011 році райкомом Профспілки оздоровлено 56 % дітей членів Профспілки. Два роки поспіль Ічнянська районна організація є переможцем галузевого та Всеукраїнського оглядів роботи організаційних ланок профспілки на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей і підлітків у нашій обласній організації.

Комітет районної організації проводить певну культурно-освітню роботу серед членів Профспілки. Щороку проводяться спортивні змагання з міні-футболу, волейболу, шахів, шашок, настільного тенісу. Підводяться підсумки на кращу організацію спортивної роботи серед первинних профспілкових організацій.

Ічнянська районна організація є активним учасником усіх акцій протесту, які організовує Профспілка і завжди забезпечує кількість учасників.

Первинні організації Ічнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України в своїй роботі керуються Статутом Профспілки працівників освіти, положеннями про районну та первинну організацію.

У діяльності первинних організацій чітко простежується система роботи як районної організації, так і первинних щодо вирішення проблеми соціально-економічного захисту працівників, про що свідчить цілий ряд документів, які є в закладах освіти.

Заслуговує на увагу тісна співпраця між адміністраціями відвіданих закладів та головами первинних організацій. Сторони регулярно звітуються про виконання зобов’язань колективних договорів.

Питання, що стосуються тарифікації, розкладу уроків, графіків чергування, режиму роботи, графіків відпусток, розподілу щорічної грошової винагороди, обов’язково погоджуються з головами первинних організацій.

В усіх колективних договорах наявні додатки, в яких передбачено додаткові відпустки та надбавки окремим категоріям працівників. Позитивним є відсутність обмежень у кількості завідувань платними кабінетами, здійснення диференціювання у їх оплаті.

Заслуговує на увагу створення в закладах кімнат профспілкової роботи (Гмирянська ЗОШ, Дорогінська ЗОШ), конференц–залу із цілою стіною інформації про роботу первинної профспілкової організації (Іваницька ЗОШ).

Усі відвідані освітянські заклади мають належне інформаційне забезпечення. Профспілкові куточки несуть необхідну інформацію.

Є ряд проблем, над вирішенням яких необхідно працювати. Варто звернути увагу на завчасне попередження працівників про наступне звільнення у зв’язку зі змінами у штатному розписі та недопущення порушення прав освітян при розірванні трудового договору.

Здійснюється недостатній контроль за веденням трудових книжок.

Не вирішується проблема забезпечення житлом сільських педагогів, хоч потреба у житлі сільських учителів існує.

Є факти порушення трудового законодавства в організації роботи сторожів та кочегарів без надання вихідного дня,.

У районі не введено штатні одиниці в ДНЗ на виконання нових Типових штатних нормативів відповідно до наказу МОНУ від 04.11.2010 року № 1055.

Напруженість у закладах освіти викликає відсутність коштів на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам.

До кінця не вирішено питання компенсації за проїзд на роботу частині педагогічних працівників.

У районі є заборгованість по виплаті відряджувальних у сумі 49 тис. 298 грн.

Педагоги району підняли питання про значну завантаженість роботою, не пов’язаною з викладанням предметів.

Пленум комітету Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Відзначити позитивну практику роботи комітету Ічнянської районної організації Профспілки, первинних профспілкових організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

2. Комітету Ічнянської районної організації Профспілки:

2.1. Продовжити практику співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах соціального партнерства відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» з метою реалізації трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

2.2. Вжити заходів для забезпечення безумовного виконання ст. 14 Закону України «Про освіту» в частині безплатного підвезення педагогічних працівників сільської місцевості до місця роботи і назад.

2.3. Здійснювати постійний контроль за додержанням законодавства про працю в закладах освіти.

2.4. Домагатися вирішення питання надання матеріальної допомоги на оздоровлення всім працівникам закладів освіти району.

2.5. Ініціювати та проконтролювати внесення у трудові книжки працівників закладів освіти записів про зміну назв закладів. Провести семінар-практикум з питань ведення трудових книжок, формулювання змісту наказів про прийом, звільнення і переведення працівників згідно з нормами трудового законодавства.

2.6. Домагатися від роботодавців введення нових штатних одиниць в ДНЗ на виконання нових Типових штатних нормативів відповідно до наказу МОНУ від 04.11.2010 № 1055.

3. Комітетам районних, міських організацій, профкомам ВНЗ та ПТНЗ:

3.1. Удосконалювати організаційно-статутну діяльність щодо здійснення виборними органами захисних функцій, підвищення рівня внутрішньоспілкової діяльності. Вживати дієвих заходів щодо посилення мотивації профспілкового членства.

3.2. Продовжити виконання Основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України, обласної та власних програм по забезпеченню трудових і соціально-економічних прав членів Профспілки.

3.3. Завершити роботу стосовно повного охоплення колективними договорами працівників установ і закладів освіти з метою посилення правового захисту членів Профспілки. Не допускати зниження рівня соціально-правової захищеності членів Профспілки.

3.4. Вважати обов’язковою практику проведення попередньої експертизи проектів колективних договорів на їх відповідність нормам законодавства, Галузевій, обласній, районній (міській) угодам та реєстрацію колективних договорів закладів освіти в районних(міських) комітетах Профспілки.

3.5. Підвищити ефективність громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці. Домагатися проведення атестації робочих місць за умовами праці.

3.6. Активізувати роботу щодо забезпечення видатками на заробітну плату членам Профспілки навчальних закладів з уведенням із 01.09.2012 Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1205 від 06.12.2010.

3.7. Проводити зустрічі з членами Профспілки у трудових колективах. Здійснювати роз’яснювальну роботу серед освітян, молоді, яка навчається, про діяльність Профспілки працівників освіти і науки України щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

3.8. Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії», Генеральної, Галузевої, обласної Угод добиватися реалізації законодавчо визначених положень щодо відрахування роботодавцями коштів на проведення в освітянських колективах культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи та забезпечити їх раціональне використання.

4. Комітету обласної організації Профспілки:

4.1. Продовжити проведення в установах і закладах освіти цілеспрямованої роботи з інформування спілчан про діяльність Центрального комітету Профспілки, обласної організації щодо захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів освітян.

4.2. Звернутися з рекомендацією до відділів і управлінь освіти області розглянути на колегіях питання про надмірну завантаженість педпрацівників роботою, не пов’язаною з викладанням предметів.

4.3. Провести роботу щодо введення в дію Положення про забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників навчальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області, розташованих у сільській місцевості до місця роботи та у зворотному напрямку, прийнятого сесією обласної ради 29 березня 2012 року.

4.4. Провести семінар голів районних, міських організацій , профкомів вищих та професійно-технічних навчальних закладів на базі Ічнянської районної організації Профспілки.

4.5. На засіданні комітету розглянути питання про представлення до нагороди голови Ічнянської районної організації Профспілки Савченко В.І.

Голова                                      Т.А.Матвеєва

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>