І Медичні огляди працівників, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб

1) Ст. 21 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” від 06.04.2000 (Урядовий кур’єр № 112, червень 2000 р.).

2) Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 (Урядовий кур’єр № 98 від 06.06.2001) із змінами від 15.02.2002 N 170 (Урядовий кур’єр № 50 від 15.03.2002 та № 56 від 23.03.2002 р.).

3) Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 280 від 23.07.2002 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”.

ІІ Медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року

1) Ст. 169 КЗпП України, ст. 17 Закону України “Про охорону праці” в редакції від 21.11.2002 (Урядовий кур’єр № 236 від 18.12.2002, Бібліотечка голови профспілкового комітету № 1, січень 2003 р.).

2) Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.03.1994 № 45 (Бібліотечка голови профспілкового комітету № 1, січень 2003 р.).

ІІІ Психіатричні огляди працівників

1) Ст. 9 Закону України “Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 (Урядовий кур’єр № 62 від 05.04.2000).

2) Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка проводить цю діяльність, або оточуючих” від 27.09.2000 № 1465.

3) Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 12 від 17.01.2002 “Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів”.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2001 р. N 559

ПОРЯДОК

проведення обов’язкових профілактичних медичних

оглядів та видачі особистих медичних книжок із змінами від 15.02.2002 N 170

1. Відповідно до цього Порядку проводяться обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди (далі – обов’язкові медичні огляди) працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі – працівники), та видача їм особистих медичних книжок.

2. Обов’язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

Витрати закладів та установ охорони здоров’я, пов’язані з проведенням обов’язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я.

Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланку особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланку цієї книжки у зв’язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати бланки суворої звітності.

Громадяни, які займаються індивідуальною діяльністю, проходять медичний огляд та отримують особисту медичну книжку за власні кошти.

3. Терміни проведення обов’язкових медичних оглядів встановлюються МОЗ.

У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов’язкових медичних оглядів.

4. Перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, затверджується МОЗ.

5. Головні лікарі закладів та установ охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди:

за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем затверджують плани-графіки їх проведення;

визначають місце їх проведення та затверджують список лікарів, які проводитимуть обстеження.

6. Роботодавець забезпечує ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім’я та по батькові її власника.

9. Видачу або реалізацію особистих медичних книжок можуть здійснювати:

організації, уповноважені реалізувати бланки суворої звітності;

заклади та установи охорони здоров’я, які проводитимуть обов’язкові медичні огляди.

10. Особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню роботодавцеві, який забезпечує зберігання цієї книжки. В окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки у роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її зберігання у працівника.

У разі звільнення працівника особиста медична книжка видається йому під розписку разом з трудовою книжкою.

Зразок бланка особистої медичної книжки та порядок її ведення затверджуються МОЗ.

11. Для проведення обов’язкового періодичного медичного огляду роботодавець складає за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до закладу або установи охорони здоров’я, де проводитиметься цей огляд. У разі проведення попереднього (до прийняття на роботу) обов’язкового медичного огляду роботодавець направляє закладу чи установі охорони здоров’я відповідного листа.

Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

12. Усі результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), обов’язково заносяться до особистої медичної книжки.

На підставі результатів обстеження кожен лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника до роботи.

13. Дані про результати обов’язкових медичних оглядів працівників підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.

14. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду перевіряють своєчасність проходження обов’язкового медичного огляду та наявність особистих медичних книжок у працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.

15. Контроль за реєстрацією, обліком, рухом бланків особистої медичної книжки та за їх видачею здійснює Державне управління справами разом з МВС, відповідно до інструкції з обліку бланків суворої звітності.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

України від 23.07.2002 р. N 280

Перелік

необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення

(витяг)

Дошкільні навчальні заклади (дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки, будинки дитини, дитячі будинки, інші типи дошкільних навчальних закладів

ЗАВІДУЮЧІ, ВИХОВАТЕЛІ, ПОМІЧНИКИ ВИХОВАТЕЛІВ ТА ІНШИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ, МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень:

 • терапевт – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • дерматовенеролог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • стоматолог – при проведенні попереднього медогляду;
 • отоларинголог – при проведенні попереднього медогляду.

Клінічні, лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення:

 • флюорографія – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження крові на сіфіліс, мазки на гонорею – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • дослідження на носійство кишкових інфекцій – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • серологічне дослідження на черевний тиф – при проведенні попереднього медогляду;
 • дослідження на гельмінтози – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу – при проведенні попереднього медогляду.

ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ (СЛЮСАРІ, СТОЛЯРИ, ДВІРНИКИ, ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ, ПРИБИРАЛЬНИКИ)

Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень:

 • терапевт – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дерматовенеролог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • стоматолог – при проведенні попереднього медогляду;
 • отоларинголог – при проведенні попереднього медогляду.

Клінічні, лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення:

 • флюорографія – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження крові на сіфіліс, мазки на гонорею – при проведенні попереднього медогляду;
 • дослідження на носійство кишкових інфекцій – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • серологічне дослідження на черевний тиф – при проведенні попереднього медогляду;
 • дослідження на гельмінтози – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу – при проведенні попереднього медогляду.

Загальноосвітні і позашкільні навчальні заклади

АДМІНІСТРАЦІЯ, ВИКЛАДАЧІ, УЧИТЕЛІ, ВИХОВАТЕЛІ, МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ, ІНШИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ І ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень:

 • терапевт – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дерматовенеролог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • стоматолог – при проведенні попереднього медогляду;
 • отоларинголог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік.

Клінічні, лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення:

 • флюорографія – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження крові на сіфіліс, мазки на гонорею – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження на носійство кишкових інфекцій – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • серологічне дослідження на черевний тиф – при проведенні попереднього медогляду;
 • дослідження на гельмінтози – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу – при проведенні попереднього медогляду.

Працівники харчоблоків дошкільних, загальноосвітніх і позашкільні навчальних закладів

Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень:

 • терапевт – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • дерматовенеролог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • стоматолог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік;
 • отоларинголог – при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік.

Клінічні, лабораторні та інші дослідження та періодичність їх проведення:

 • флюорографія – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження крові на сифіліс, мазки на гонорею – для дошкільних навчальних закладів при проведенні попереднього медогляду та надалі 2 рази на рік; для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • дослідження на носійство кишкових інфекцій – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • серологічне дослідження на черевний тиф – при проведенні попереднього медогляду;
 • дослідження на гельмінтози – при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік;
 • мазок з горла та носа на наявність патогенного стафілококу – при проведенні попереднього медогляду.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я

України від 23.07.2002 р. N 280

Перелік

протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам

Протипоказаннями для роботи за професіями, визначеними у Переліку, є наявність таких захворювань та/або бактеріоносійства:

- черевного тифу;

- паратифів;

- сальмонельозу;

- дизентерії;

- гемінолепідозу;

- ентеробіозу;

- сифілісу в заразному періоді;

- прокази;

- заразних шкірних захворювань (короста, трихофітія, мікроспорія, парша, актиномікоз з виразками або свищами на відкритих ділянках тіла);

- заразних і деструктивних форм туберкульозу легенів;

- позалегеневого туберкульозу з наявністю нориць;

- бактеріоурії;

- туберкульозного вовчаку обличчя та рук;

- гонореї всіх форм (тільки для працівників медичних, оздоровчих закладів, дошкільних навчальних, загальноосвітніх навчальних закладів, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням дітей, на час проведення лікування антибіотиками і отримання негативних результатів першого контролю);

- гнійничкових захворювань (для працівників акушерських та хірургічних стаціонарів, відділень патології новонароджених, недоношених, працівників, які виготовляють та реалізують харчові продукти, працівників дошкільних навчальних закладів, які безпосередньо пов’язані з обслуговуванням дітей, масажних та косметичних кабінетів, кабінетів фізіотерапії, дитячих молочних кухонь, на підприємствах з виробництва кондитерських виробів та морозива, молочних продуктів, у перукарнях та інших підприємствах, де є загроза передачі захворювання чи забруднення продукції патогенним стафілококом).

 Начальник Головного управління організації 

медичної допомоги населенню МОЗ України                             М.П.Жданова

Начальник Головного санітарно-епідеміологічного 

управління МОЗ України                                                                   С.П.Бережнов

Tagged with:
 

11 Responses to Нормативні акти з медичних оглядів працівників

 1. Володимир Іванович коментує:

  Наказ МОЗ № 66 від 11.03.1998р втратив чинність.Яким документом визначається прийняття заліків з санітарного мінімуму для педпрацівників.
  Дякую за розуміння.

  • Олексій Лугина коментує:

   Замість наказу МОЗ № 66 від 11.03.1998, в даний час діє наказ МОЗ № 150 від 21.02.2013. Проте, і один, і другий накази врегульовують питання не санітарного мінімуму, а питання медичних оглядів, ведення особистих медичних книжок та іншої документації.
   Прийняття заліків із гігієнічного навчання (санітарного мінімуму) регулювалось наказом МОЗ від 17.03.2010 № 238. Проте, відповідно до наказу МОЗ від 02.07.2012 № 479 зазначений наказ втратив чинність. В даний час прийняття заліків з гігієнічного навчання нормативно-правовими актами МОЗ не врегульовано.

 2. Володимир Іванович коментує:

  Дякую за відповідь.

 3. Оксана коментує:

  Чи проходять медогляд викладачі університету, якщо у п. 9 зазначено: “…крім ІІІ-ІV рівнів акредитації”?
  Дякую

 4. Наталія коментує:

  В поліклініці призначають здавати аналізи крові на цукор, також загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові та кардиолога. Ніде не знайшла посилання, щоб такі назначення вказувалися. Чи правильно це? Дякую

 5. Ірина Надточій коментує:

  Чи може роботодавець відмовити працівникові у проходжені планового медогляду. Приклад, дерслужбовці проходять щорічний медогляд, а прибиральники, та робітники цієїж установи?в данному випадку-суду?не проходять медичний огляд, бо керівництво не вважає це за потрібне. Чи не порушують права працівників на безкоштовний медичний огляд?

 6. Надія коментує:

  Доброго дня.Так вийшло, що флюрографія була пройдена в квітні. А весь медичний огляд в кінці червня. Що являється основним,для встановлення дати слідуючого медичного огляду? Дякую за увагу.

 7. тарас коментує:

  поможіть найти наказ МОЗ “про положення про віділення профілактики медичних оглядів” дякую

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>